Blågrön algblomning i Kalixviken i Luleå kommun. Foto: Lena Sundqvist.

Den 11 juli fick Informationscentralen in en rapport om en algblomning i Kalixviken i Luleå kommun. Den har bekräftats bestå av blågröna alger och vi rekommenderar att man undviker kontakt med algerna. Man bör inte bada och inte låta hundar dricka av vattnet.

Vid Rörbäck i Kalixviken i Luleå kommun iakttogs en algblomning längs stranden och ute i viken i början av veckan. Ansamlingen är blågrön i färgen och vattnet är grumligt. Prov har analyserats av Umeå Marina Forskningsstation och visar att det är den blågröna algen Dolichospermun som blommar. Denna art kan producera alggifter och vi rekommenderar att man undviker kontakt med algerna.

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Norrbottens län