Algblomningen i Östersjön har skjutit fart under de senaste dagarna. Ytvattensamlingar täcker nu stora områden på det öppna havet och vid kusterna.

– Det har utvecklats under helgen. Vi har fått in många lokala rapporter om blomning i Stockholms skärgård, Kalmar sund och andra platser, säger Maya Miltell, handläggare på Informationscentralen för Egentliga Östersjön.

SMHI:s satellitbilder över Östersjön visar att blågrönalgerna – eller cyanobakterierna som det korrekta namnet lyder – har brett ut sig framför allt de senaste fem dagarna.

Stora algbälten

Finska viken är nu full av algbälten, liksom hela området öster om Gotland och vattnen från Blekinge till Polen. Dessutom är blomningen i full gång längs hela den svenska ostkusten upp till Ålands hav.

I Bottniska viken är blomningen inte lika påtaglig, men rapporter har kommit in om mindre ansamlingar vid vissa kuststräckor.

Vissa arter av algerna kan vara giftiga, men i dagsläget är det oklart hur vanliga dessa är i ansamlingarna.

– Vi vet inte. Provtagningarna är ännu inte klara. Att artbestämma blågrönalger med blotta ögat är mycket svårt, säger Maya Miltell.

Källa: SVT

Hela artikeln+ fakta om algblomning HÄR

Algblomning utanför Karlshamn Foto: Peter Nylén, Wikipedia CC- BY- SA 4.0.