I svenska kustområden

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför förbud för fiske efter ål i svenska kustområden mellan 1 november 2018 och 31 januari 2019.
– Vi beslutar i enlighet med vårt förslag som varit på remiss till fiskets organisationer, länsstyrelser, myndigheter och olika intresseorganisationer, säger Ingemar Berglund, chef för avdelningen för fiskförvaltning på HaV i dagens pressmeddelande.

Förväntas minska det svenska kustfisket efter ål med ytterligare 22 procent

De nya reglerna om att förbjuda fiske efter ål i havet under tre sammanhängande månader omfattar alla EU-vatten i Nordostatlanten, inklusive Östersjön, Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Förbudet omfattar inte fiske efter ål som är mindre än 12 centimeter, fiske efter ål i Medelhavet eller fritidsfiske efter ål.
– Vid val av period för fiskeförbud under 2018 har vi beaktat påverkan på svenskt fiske i förhållande till åtgärdens förväntade effekt på hela beståndet. Vi bedömer att ett fiskeförbud från november till och med januari minskar det svenska kustfisket efter ål med ytterligare 22 procent, vilket motsvarar cirka 35 ton, säger Ingemar Berglund.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten.

Läs hela pressmeddelandet här!

Vinjettbild: Länsstyrelsen Blekinge län