Vill hejda utrotandet av arter i Östersjön

Den biologiska mångfalden försvagas allt mer och konkreta åtgärder behövs snarast för att hejda utrotandet av arter, skriver Ålandsbanken på sin sajt som inbjuder till att bland annat finansiera goda idéer. Baltic Sea Action Group (BSAG) inleder nu ett samarbetsprojekt i vilket man kommer att använda sig av befintligt, heltäckande VELMU-material för skyddandet av undervattensmiljön.

Utmaning att få ägarna till vattenområden att samarbeta/skydda

“De flesta av de mest värdefulla områdena ligger i grunda vatten, i närheten av öarnas stränder. Dessa är ofta privatägda områden. Vår utmaning är att få ägarna till vattenområdena – privatpersoner, kommuner och företag –att bli inspirerade att skydda dessa områden. Syftet med det här projektet är att uppmärksamma hur man rent praktiskt kan förverkliga skyddandet, samt hur vi följer upp det, förklarar Laura Höijer på BSAG. “Fördelarna för naturen är uppenbara, men ur de privata markägarnas syn är det även viktigt att veta vilka eventuella begränsningar skyddandet kan medföra för användningen av vattenområdet.”

Ön Gullkrona pilotprojekt

Den nyligen öppnade och bland båtfolk populära ön Gullkrona fungerar som pilotprojekt. Enligt VELMU:s kartläggning hittills finns det en värdefull livsmiljö omkring ön. Olika arters förekomst klargörs genom en grundligare forskning i början av hösten 2019. Efter det definieras genom samarbete vilka skyddsåtgärder som bör tas, och fiskelaget tar beslut om själva genomföringen.

Förutom BSAG är följande centralt engagerade i projektet:
  • professor i Östersjöforskning Alf Norkko (Helsingfors universitet, Tvärminne zoologiska station)
  • forskningsprofessor och VELMU-programmets koordinator Markku Viitasalo (Finlands miljöcentral)
  • specialforskare Sonja Salovius-Laurén
  • projektforskare Henna Rinne
  • biträdande professor Christoffer Boström från Åbo Akademi.

Finansiering

Ålandsbankens Östersjöprojekt kommer att fungera som finansiär samt strategisk partner. Målet är ett långsiktigt samarbete. Ålandsbanken har beviljat finansiering på 80 000 euro för projektets första år.

Läs hela meddelandet här!

Källa: Östersjöprojektet och VELMU

Vinjettbilden: Foto: Oskar Strandman