Ålands landskapsregering meddelade på tisdagen att vårjakten på guding kommer att äga rum även 2019, i år mellan den första och den femtonde maj.

Jakten ska i övrigt följa samma regelverk som förra året, så att jägare som söker och beviljas tillstånd som mest får skjuta två gudingar eller ejderhanar per jakttur, och att det maximala antalet gudingar som får skjutas är 2 000.

Utebliven jakt ”skulle sänt fel signaler”

Beslutet har tagits trots att vårjakten nu av EU-kommisionen väckts som ett ärende i EU-domstolen. Enligt biträdande jaktminister Mats Perämaa (Lib) var den stundande domstolsprocessen inget som påverkade då man valde att ge vårjakten grönt ljus.

– Vi håller fast vid vår tolkning av reglerna och att vi gör rätt. Om något har vi ett ännu bättre underlag för vårt beslut i år. Vi visste redan i fjol att jakten var på väg att gå till domstol, och om vi hade valt att blåsa av den i år skulle det ha sänt fel signaler, säger Perämaa.

Ett speciellt ministerutskott med uppgift att diskutera frågan och överväga möjliga ställningstaganden ska tillsättas.

– Vi har beslutat att tillsätta en minister från varje grupp för att kunna gå in närmare på detaljer i de frågor som kommer att beröras i processen. Det är ett arbetssätt som har fungerat för oss i andra frågor, säger minister Mika Nordberg (M).

Källa: svenska yle. Läs mer här!

Vinjettbild: Ejderpar
foto: Andreas Trepte, Wikimedia commons