Nya upplysningsskyltar på sjön till våren

Foto: Sjöräddningssällskapet Smögen

Transportstyrelsens nya regler om så kallade sjövägmärken träder i kraft den 1 april 2019 och innehåller bland annat sex nya märken, enligt ett pressmeddelande från Transportstyrelsen. – Det har tidigare saknats upplysningsmärken för exempelvis var man kan rengöra sin fritidsbåt, och var eluttag för landström finns. Därför finns flera nya sjövägmärken med i de nya reglerna, säger Mats Hörström, nautisk handläggare på Transportstyrelsen.

Betydelsen av de nya sjövägmärkena:
  1. Tömningsstation för toalettavfall från fritidsbåtar.
  2. Rekommendation om svallfri fart
  3. Obligatorisk passning av anvisad VHF-kanal
  4. Eluttag för landström
  5. Båttvätt för fritidsbåtar
  6. Spolplatta för bottentvätt

En utbildning om sjösäkerhetsanordning finns tillgänglig för alla

Förutom sjövägmärken finns också sjösäkerhetsanordningar (SSA) bestående av fasta och flytande objekt. Det kan vara till exempel fyrar, bojar eller prickar. För att höja kunskapsnivån om SSA har Transportstyrelsen tagit fram en webbutbildning som är tillgänglig för alla. Testa dina kunskaper här!

Källa: Transportstyrelsens pressmeddelande