Skärgården, rejäl glesbygd nära landets huvudstad!

I den växande kommunen Värmdö, öster om Stockholm, finns det en kommundel som går mot strömmen: Skärgården. Det skriver NackaVärmdöPosten och i artikelserien: ”Livet på öarna” rapporterar tidningen om antalet bofasta som stadigt sjunker – ett stort problem, enligt kommunen.
Värmdö växer. Det byggs stadsdelar och bråkas om parkeringsplatser på trånga gator, berättar NVP vidare i den första artikeln i serien. Befolkningen beräknas öka till nästan 55 000 de närmsta tio åren. Samtidigt pågår motsatt utveckling i skärgården.

Föregående prognoser görs om

Enligt de två föregående prognoserna skulle öborna bli fler. Men utfallet visade sig inte stämma med beräkningarna.
– Vi har fått göra om sättet vi gör befolkningsprognoser i skärgården. Vi har till exempel sänkt antagandet om hur många som kommer att flytta in i befintliga bostäder. Till en villa i Hemmesta (ett samhälle på kommunens fastland) kan vi räkna med att familj flyttar in, men i skärgården är det oftast ett lägre antal personer, säger Moa Öhman, översiktsplanechef i kommunen.

Svårt upprätthålla service

Detta sänkta antagande hänger samman med att skärgården, i länet såväl som i Värmdö, har en åldrande befolkning. En stor del av befolkningen är över 40 år och andelen barn och unga är liten. Det är helt enkelt ofta par i övre medelåldern, eller i pensionsålder, som flyttar ut permanent i skärgården. Ovanligare är det att barnfamiljer tar steget till ölivet.
– Självklart är det ett problem med en åldrande och minskande befolkning. Det blir svårt att upprätthålla service, skolor och bra kommunikationer, säger Moa Öhman, till NVP

Artiklarna i serien

Källa: NackaVärmdöPosten

Gott om jobb och infrastrukturen förbättras löpande

Trots att det finns gott om jobb – om man är beredd att hugga i med lite av varje som sophämtning, sjötransporter av alla de slag, byggnation, gräventreprenader (inte minst avloppsanläggningar), turistnäring, lantbruk och mycket mer minskar skärgårdsbefolkningen. Numera underlättas även distansarbete genom bredbandsutbyggnaden i skärgården. Sjötrafiken (den kollektiva) blir även den bättre med tiden. Ett stort hinder är svårighet med att skaffa bostad då priserna är avskräckande och det inte direkt vimlar av provboendemöjligheter. Strandskydd, riksintresse och stora områden naturreservat gör att kompletteringar på hus och bryggor försvåras.

SIKO startar projektet Skärgårdsmentor

På grund av svårigheterna att bosätta sig i skärgården vill SIKO – Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation – undersöka öarnas möjligheter att öka befolkningen, särskilt locka barnfamiljer att flytta ut. Till att börja med hjälp av en förstudie där SIKO inväntar beviljande av medel från Jordbruksverket via Leader Stockholmsbygd. Projektet nämns i NVP:s artikel från Södermöja.

En rättelse om antal bofasta på Nämdö!

En hälsning från dagens bryggvakt som bor på Nämdö, om ni orkar läsa ända hit:
På Nämdö bor det inte fler än vad som anges i NVP:s artiklar, MEN antalet är endast en tredjedel av befolkningsantalet i hela Nämdöskärgården. Utspridda på 14 öar förutom Nämdö finns den resterande två tredjedelarna av befolkningen. Summa summarum strax under 90 personer. Medelåldern är dock hög så Nämdö välkomnar SIKO:s kommande projekt Skärgårdsmentor med öppna armar.

Vinjettbild: Värmdö, en av Stockholms läns skärgårdskommuner. Kartbild: Valmyndigheten.
(Kryssen på bildkartan visar var det finns röstmottagningsplatser i Värmdö kommun.)