Miljöminister Karolina Skog och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Foto: Maria A Nilsson, regeringskansliet

Miljöminister Karolina Skog och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Foto: Maria A Nilsson, regeringskansliet

EU-kommissionen har på regeringens begäran antagit fiskeregleringar för det skyddade marina området Bratten i Skagerrak. Regleringarna, som ska träda i kraft i november, har utformats för att säkra Brattens unika livsmiljöer utan att begränsa yrkesfisket mer än nödvändigt.

Regeringen lämnade tillsammans med Danmark och Tyskland in ett förslag om en fiskereglering för Bratten, som ligger i svensk ekonomisk zon, till EU-kommissionen i juni. Förslagen har tagits fram av Länsstyrelsen i Västra Götaland i nära samråd med yrkesfisket. Havs- och vattenmyndigheten har sedan samrått med Danmark och Tyskland om åtgärderna.

– ”I Bratten finns unika livsmiljöer, inte minst olika sorters koraller, som är viktiga att skydda. Det är glädjande att kommissionen nu antagit det svenska förslaget. Jag hoppas att det här beslutet kan bli vägledande i liknande processer i framtiden, säger miljöminister Karolina Skog”-

Läs hela notisen