En skriande brist på Kalix löjrom har noterats efter att årets fiske har avslutats, skriver ett antal debattörer i SvD. Det finns helt enkelt inte tillräckligt mycket siklöja att ta upp. I alla tider har beståndet varierat kraftigt från år till år, naturliga variationer i till exempel temperatur och salthalt ­som påverkar beståndet, vilket fiskare lärt sig respek­tera och leva med. Men nu är det skillnad i denna cykel i jämförelse mot förr. Sälbeståndet har ökat kraftigt såväl i Bottenviken som i hela Östersjön. I Bottenviken ser man en ­ökning av vikaresäl från 5 000 djur i mitten av 80-talet till dagens drygt 20 000 djur. Till detta kommer tusentals gråsälar som också finns i området.

Även siklöja drabbat

Det är inte bara Kalix löjrom som drabbas. Fisket efter siklöja har bedömts vara hållbart och har därmed fått den eftertraktade MSC-märkningen. Detta har lett till att fisken tas till vara i mycket större utsträckning än förr. Framför allt miljömedvetna kunder efter­frågar siklöja, som också klassas som en delikatess. I dag går vi, skriver debattörerna, teoretiskt miste om cirka 7 000 ton MSC-märkt, svenskt lokalt fångad fisk, som dessutom är mycket god och hälsosam.

I dagsläget är endast skyddsjakt tillåtet på säl. Sverige följer rekommendationen från Helcom om att man får jaga säl men bara i den omfattningen att det fortfarande sker en positiv populationstillväxt. Detta betyder att det i praktiken inte finns något tak för stora sälpopulationerna får bli.

Gråsälar
Bild: Yummifruitbat, Wikimedia Commons

Läs hela debattartikeln i SvD här!

Se även filmen ”De sista säljägarna” från Bottenviken 1965