Östersjöns torskbestånd är illa ute!

Det kan man läsa på en hemsida som BaticSea2020 distribuerar. Vidare menar man på hemsidan att fiskepolitiken är ett evolutionärt experiment på torskens och Östersjöns bekostnad.

Se vidare på hemsidan som förklarar hur det ligger till med tydliga figurer samt lägger upp nyheter och politiska kommentarer och debattinlägg.

Källa: BalticSea2020 / Rädda Östersjötorsken

 

Rädda Östersjötorsken, BatlicSea2020