Foto: Håkan Lindgren

För fjärde året i rad genomförde Kustbevakningen en nationell sjösäkerhetsvecka. I år var fokus det goda mötet, med målet att träffa och föra dialog med medborgarna. Befälhavare Stefan Borell, på KBV 307 som tillhör kuststationen i Strömstad, tycker att veckan bjudit på positiva möten.

– De flesta tycker om att vi har kontroller, i vissa fall även de som på något sett blivit rapporterade. Vi hade som huvudinriktning att i samband med kontroller informera om regler och om att visa hänsyn till sjöss, säger Stefan Borell.

Ambitionen med satsningen är att komma nära medborgarna och informera om sjötrafiksregeler och sjösäkerhet, något som ligger i linje med Kustbevakningen löpande arbetsuppgifter. Stefan Borell menar att sommarsäsongen ofta handlar just om sjötrafik för patrullerna runt Strömstad.

Läs hela notisen

Källa: KBV