Länsstyrelsen Östergötland har tillsammans med 15 andra organisationer sökt och blivit beviljade 31 miljoner kronor ur EU:s Central Baltic-program för att utveckla kust- och havsplaner. I projektet, som kallas Coast4us, ska olika värden och intressen kartläggas och planeringsverktyg tas fram och testas.

​Östersjöns kust- och havsområden är viktiga för många. Tack vare medel från EU:s Central Baltic-program kan nu Länsstyrelsen Östergötland, Norrköpings kommun, Valdemarsviks kommun, Linköpings universitet, organisationerna Hela Sverige ska leva och Coompanion Östergötland, samt företaget Aspöja fastigheter tillsammans med nio andra organisationer utveckla arbetet kring kustplanering. Detta genom projektet Coast4us.

Syftet med projektet är att i lokal samverkan genomföra en smart och långsiktigt hållbar planering med nya verktyg och metoder inom utpekade pilotområden i kustzonen. Förhoppningen är att arbetet kommer att leda till friskare kustvattenmiljöer, nya arbeten och bättre nätverk på Östersjönivå, med stor hänsyn till de marina ekosystemtjänsterna.

Foto: Mostphotos

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län