Så här står det på Sjöfartsverkets hemsida:

Strax innan klockan tio idag (måndag 29/7 red:s anm) på förmiddagen kom det in ett larm från ett segelfartyg med tre personer ombord. Båten som befann sig i Stockholms skärgård hade börjat ta in vatten och ombord hade man svårt att hålla undan. Räddningshelikopter Lifeguard 003 från Stockholm larmades ut direkt och strax efter började också flera av Sjöräddningssällskapets fartyg gå mot platsen.

En halvtimme efter larmet kom in var helikoptern på plats och en ytbärgare vinschades ner med två pumpar. Planen är då att förstärka med flera pumpar och så småningom bogsera in båten till Öregrund. För säkerhets skull vinschas två av de tre personerna som var ombord upp i helikoptern.

Båten har mycket diesel ombord och nu är också Kustbevakningen på plats och förbereder miljöräddning vid eventuellt utsläpp. Flera personer befinner sig ombord och arbetar för att hålla båten flytande, men 12:20 evakueras alla och fem minuter senare sjunker båten.

Själva räddningsinsatsen är över och det finns inga uppgifter om personskador.

Lite mer dramatiskt beskrivet på Sjöräddningssällskapet RS Öregrunds Facebooksida:

09.45 på måndagen piper personsökarna, en 23 meters skonare har problem med vatteninträngning i relativt grov sjöhävning SO om Grisslehamn. 3 personer ombord behöver assistans. Sjöfartsverkets räddningshelikopter, Rescue Stenhammar och rescue Matilda från Räfsnäs samt vår Rescue Olof Wallenius avgår inom kort mot platsen. Även Rescue Isolde startar från Vässarö men avbryter senare och går mot annat uppdrag.. Helikoptern är först på plats och vinschar ner ytbärgare samt dieseldriven länspump till haveristen. Stenhammar tar över 2 sjöräddare samt en länspump och ungefär samtidigt evakueras 2 av personerna ombord via vinsch upp till helikoptern. Det uppstår problem med att få ner länspumparnas sugslangar tillräckligt djupt ner i båten varför pumparna placeras under däck. Det utgör då en fara för sjöräddarna med avgaser i slutet område. En sjöräddare blir utsatt och får senare vård med syrgas samt omhändertagande av ambulanspersonal i Grisslehamn
Problemet löses genom att krossa en ventil och få in sugslangarna utifrån med möjlighet att placera pumparna på däck.

Skonaren under bogsering med kraftig vatteninträngning
Foto: RS Öregrund

Vattennivån inombords fortsätter dock att stiga. Rescue Olof Wallenius sänder med Matildas hjälp över ytterligare 2 man med en länspump. Ärendet har nu gått över till miljöräddning eftersom liv inte längre är i fara och haveristen har ca 2000 liter diesel ombord. Stenhammar kopplar en bogsertross och börjar dra norrut mot Öregrund. P.g.a sjöhävningen kopplar Olof Wallenius en tross på aktern av haveristen för att agera som bromsbåt och stabilisera bogseringen. 4 sjöräddare arbetar nu hårt med flera länspumpar för att hålla vattnet borta hos haveristen. Problemet är att lösa föremål som flyter omkring sätter igen sugslangarna. Vattennivån inombords fortsätter att stiga. När båten ligger så djupt att hoppet är ute beordras evakuering av personal samt utrustning. Kort därefter sjunker fartyget på ca 50 m djup. Samtliga enheter tillsammans med fartygets ägare går till Grisslehamn för lite förtäring samt debriefing.
Rescue Olof Wallenius åter i Öregrund kl 17.00

Skonaren medan den ännu flöt
Foto: RS Öregrund

Allt som nu syns efter den sjunkna skonaren är en oljefläck. Foto: KBV

Källor: Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet RS Öregrund

Läs här på Kustbevakningens hemsida om oljeutsläpp och fortsatt arbete