International Year of the Salmon 2019 är ett internationellt initiativ för att informera om och öka intresset för åtgärder och forskning för bevarande, restaurering och långsiktigt hållbart nyttjande av laxbestånden och laxens livsmiljöer.

Samarbete över gränser

International Year of the Salmon är ett samarbete mellan alla de nationer där det finns olika laxarter och som är medlemmar i North Atlantic Salmon Conservation Organization, NASCO, eller North Pacific Anadroumus Fish Comission, NPAFC. Inom NASCO samarbetar Sverige närmast med EU-kommissionen och övriga medlemsstater med atlantlax. Detta meddelar Havs- och Vattenmyndigheten på

HaV samordnar Laxens år 2019

Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för samordning av Laxens år i Sverige. Sammantaget finns det mer än 40 laxbestånd i svenska vatten som leker i älvar och vattendrag som mynnar i Östersjön, Kattegatt, Skagerrak och Vänern. Några bestånd vandrar hundratals mil ända bort till vattnen mellan Grönland och Kanada innan de som vuxna återvänder till den älv där de föddes för att leka.

Laxens år 2019 invigdes i slutet av november 2018

I slutet av november 2018 höll HaV en konferens om västkustlaxen. Under konferensen presenterades bland annat att förslag till ändrade bestämmelser för fiske i vattendragen på västkusten, samt en kommande femårig svensk plan för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av laxbestånden på västkusten. Dagen avslutades med mingel och invigning av Laxens år 2019.

Mer om HaV:s konferens om västkustlaxen här!

Källa: HaV, Havs- och Vattenmyndigheten

Vinjettbild: International Year of the Salmon