Mars är en månad med många möten inom Skärgårdarnas Riksförbund.

Måndag 6 mars
Idag, måndag 6/3, är SRF på ett dialogmöte med Näringsdepartementet gällande landsbygdskommitténs landsbygdsutredning som nu är ute på remiss. För landets alla skärgårdsområden gäller det nu att identifiera glesbygd (till och med GLES glesbygd som skärgårdsöar utan bro- eller färjeförbindelse ofta är ) i konkurrens med de 23 kommunerna i Norrlands inland som är specifikt utvalda med förslag på riktade resurser.
Skärgårdsbryggan lade ut nyheten om de 75 förslagen från landsbygdskommittén den 4 januari här!

Lördag-söndag 11-12 mars
Kommande helg 11-12/3, håller SRF sin årsstämma på Visingsö i Vättern. Samling fredagkväll.

Fredag 17 mars
SRF bjuder in till Skärgårdskonferens i Stockholms Läns Landstingshus på Kungsholmen i Stockholm.
På programmet:

  • Varför en skärgårdskonferens?
  • Hur jobbar vi för en levande skärgård nu och i framtiden?
  • Skärgårdslandstingsråd, en bra utgångspunkt
  • ö för ö i Stockholms skärgård, en metod att nå många
  • Nedslag i verkligheten, skärgårdsarbete på olika fronter
  • Vad händer med bredbandsutbyggnaden i skärgården?
  • Internationell utblick

INBJUDAN SRF Skärgårdskonferens 17 mars 2017 (pdf).

Tisdag 21 mars
ESIN – skypemöte (ESIN = European Small Islands Federation).

Torsdag 30 mars
SRF:s Färjegrupp har möte med Färjerederiet och Trafikverket.

Fredag till lördag 31 mars -1 april
Skärgårdsbönder, småbruksmöte i örebrotrakten.
Skärgårdsskolor, nätverksträff på Torsö i Vänern.

MARS 2017 – SRF kalenderbild – med månadens program.

Till SRF:s hemsida

 

Öppet vatten och nya sjöfärder lockar stäven åt rätt håll. Ramsmora Möja, Stockholms skärgård, foto: Britt Fogelström