En femte utlysning för finansiering av nya projekt

Interreg Central Baltic öppnar en femte utlysning för finansiering av nya projekt som förbättrar välståndet i mellersta Östersjöområdet. Stockholms län ingår i programområdet, berättar Region Stockholm i ett pressmeddelande.

Tagit över medel från andra EU-program

EU-programmet Central Baltic har fått ta över pengar från andra EU-program som inte arbetat upp medlen. Det betyder att aktörer inom programmets upptagningsområde, bland annat Stockholms län, kan söka finansiering för exempelvis projekt som ökar tillgängligheten och förbättrar välståndet i centrala Östersjöområdet.

Bra att veta inför femte utlysningen
  • Alla elva ämnesområden är öppna
  • Nya projekt kan starta 1 mars 2020 och ska avslutas senast 31 december 2022
  • Ansökningar kan lämnas in från 15 augusti till och med 15 oktober via eMS på programmets hemsida
Kommande informationsmöten
  • Tisdag 14 maj, Länsstyrelsen i Stockholm
  • Tisdag 28 maj, Region Gotland i Visby
  • Tisdag 5 juni, Region Östergötland i Linköping

Läs mer i pressmeddelandet – där man även hittar länken och Interreg Central Baltic för anmälan till infomötena.

Källa: Region Stockholm och Interreg Central Baltic

Vinjettfoto: Nilla Söderqvist