Meddelande från Informationscentralen för Egentliga Östersjön, Stockholm, Sverige

Under helgen (v.28) har flera badplatser och stränder drabbats av kustnära algblomning, och områdena med synliga ytansamlingar av cyanobakterier har ökat i omfattning.

Lungt väder, då flyter cyanobakterierna upp till ytan

Efter den tidigare blåsten har cyanobakterierna letat sig in till land, och helgens lugnare väder har gjort att de flutit upp till ytan. Detta har lett till synliga ytansamlingar i stora delar av Stockholms och Nynäshamns skärgårdar. Främst mellan- och ytterskärgården har drabbats, men Informationscentralen har även fått rapporter från mer skyddade vikar inåt fastlandet.
SMHI:s satellitbilder visar att vattnet i hela Egentliga Östersjön riskerar att drabbas av ytansamlingar, och ett område med tydliga ansamlingar ligger utanför Stockholms kust och upp mot Ålands hav. Splittrade ansamlingar syns även utanför Östra Gotland, i ett område mellan Öland och Gotland, samt nere vis södra Sverige och Bornholm.

Vid gynnsamt väder uppstår ansamlingar snabbt

Då förekomsten av cyanobakterier finns längst hela kusten rekommenderar vi att ni håller ett öga på er badplats, eftersom ansamlingar kan uppkomma snabbt ifall förhållandena är gynnsamma. Vanligast är att ansamlingar uppkommer vid lugnt och varmt väder, men exempelvis en svag pålandsvind kan få cyanobakterier från öppet vatten att driva in till land och bilda ansamlingar.

Rekommendationer

Om du ser att din badplats uppvisar tecken på förekomst av cyanobakterier, eller drabbats av ordentliga ytansamlingar, rekommenderar vi att du är försiktig vid badande och sköljer av dig ordentligt efteråt. Ha uppsikt över husdjur och små barn, då dessa lätt sväljer vatten och är mer känsliga än vuxna.
Du finner alla våra råd via länken här!

Rapporter från allmänheten uppskattas och är viktig

Vi vill också passa på att tacka alla som skickat in rapporter och bilder till oss, det är otroligt värdefullt för oss och hjälper oss få en överblick över hur algläget ser ut längst kusterna. Fortsätt gärna rapportera hur läget ser ut och ifall det ändras, alla rapporter är lika viktiga. Du når oss på 010-223 11 60 eller på informationscentral.stockholm@lansstyrelsen.se . Se även algläget via rapportkartan här!

Källa: Algläget efter helgen, Länsstyrelsen Stockholm

Informationscentralens FB-sajt

EU-projektet CyanoAlert

Informationscentralen deltar i det treåriga EU-projektet CyanoAlert som undersöker hur man kan utveckla satellitanalysen av cyanobakterieförekomst. Här finns mer info vilka områden man fokuserar på särskilt, hur man rapporterar och namngivna jämförelsefoton. Läs mer om detta här!

Vinjettfoto: Nilla Söderqvist