Kustfiskare får stöd av länsstyrelsen

Kustfiskare får stöd av länsstyrelsen

Möte på HaV i fredags om kustfiskets villkor Havs- och vattenmyndigheten har bjudit in en rad representanter till mötet om marint områdesskydd och fiskereglering (se fakta). Synpunkter har redan inlämnats från företrädare för det kustnära fisket längs Upplandskusten:...

Ö-luffande betesdjur ger rikare flora

Ö-luffande betesdjur ger rikare flora

Intressant inslag från radions Naturmorgon: Inte nog med att skärgårdsböndernas djur gynnar artmångfalden genom att beta och hålla ängar och hagar öppna. Även själva transporterna från ö till ö gynnar blomrikedomen. – Djurens förflyttning gör att de sprider frön, både...

Arkiv från 2016-09