Skarvproblem

Länsstyrelsen söker en långsiktig lösning för skarvbeståndet längs kusten. Under måndagen besökte Länsstyrelsen tillsammans med yrkesfiskare och Tierps kommun en skarvkoloni utanför Karlholm. Efter en inbjudan från yrkesfiskare besökte Länsstyrelsen i form av...