Hon ska förbättra sjöfarten

Pia Berglund blir ny nationell samordnare för sjöfart och närsjöfart. Den nationella samordnaren ska främja en effektiv inrikes sjöfart och närsjöfart samt förbättra förutsättningarna för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart. I uppdraget ingår också...

Arkiv från 2016-09