SRFs Representanskapsmöte. Bryggan har i denna notis löpande rapporterat från mötet.

SRFs Representanskapsmöte. Bryggan har i denna notis löpande rapporterat från mötet.

I helgen hade SRF representanskapsmöte. Jag som redaktör på Bryggan och deltagare vid mötet har i denna notis löpande  rapporterat vad som hände på mötet. Inläggen ligger i omvänd kronologisk ordning så att det nyaste kommer först. 2019-09-22 11:20 Efter fikat var...

Bryggan påminner som det stundande Hummerfisket och dess regler för 2019

Bryggan påminner som det stundande Hummerfisket och dess regler för 2019

Nya regler för hummerfisket infördes 2017. Detta för att beståndet ska få möjlighet att växa till sig. Här har vi (HaV - Bryggans förtydligande) samlat information och regler för vad som gäller under 2019. Premiär för hummerfisket 2019 är den 23 september kl. 07.00,...

Sanning och konsekvens – seminarium 24 oktober 2019

Sanning och konsekvens – seminarium 24 oktober 2019

Om nötkreatur, biologisk mångfald och klimat Biologisk mångfald är en förutsättning för många viktiga ekosystemtjänster och för vårt liv på jorden. En stor artrikedom gör också naturen mindre sårbar vid klimatförändringar, skriver Kungl. Skogs-och Lantbruksakademien i...

Arkiv från 2016-09