”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik  för arbete, hållbar tillväxt och välfärd” (SOU 2017:1)

”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd” (SOU 2017:1)

Skärgårdarnas Riksförbund har såsom ett stort antal andra remissinstanser svarat på den omfattande remissen. ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd” (SOU 2017:1). Remissvaret är ett resultat av en process där alla...

Nu startar en revidering av fiskeregler längs ostkusten

Nu startar en revidering av fiskeregler längs ostkusten

Länsstyrelsens projekt ReFisk har beviljats 2 450 000 kronor i bidrag av Havs- och vattenmyndigheten. Projektet ska lämna ett kunskapsunderlag inklusive förslag till åtgärder inför en revidering av fiskereglerna längs mellersta ostkusten Projektet avser att lämna ett...