Skyddsjakt efter skarv

Skyddsjakt efter skarv

Länsstyrelsen har den 9 februari fattat beslut om skyddsjakt efter skarv längs Östersjökusten i Uppsala län. Beslutet är riktat till yrkesfiskare och ger en möjlighet att freda redskap och fångst. Syftet med skyddsjakten är att förhindra allvarlig skada på fisket....

Årets fördelning för värdefull natur klar

Årets fördelning för värdefull natur klar

Fler skyddade naturområden, mer tillgängliga naturupplevelser, satsningar på våtmarker och att skapa gröna jobb. Det är några av satsningarna i den årliga fördelningen av resurser för skydd och åtgärder för värdefull natur. - Arbetet tar oss ett steg närmare att uppnå...

Arkiv från 2016-09