Vad händer med våra myrar och strandängar?

Ett nytt landsomfattande miljöövervakningsprogram ska ta reda på vilka förändringar som sker i våra våtmarker genom analys av satellitdata. Under 2015-2016 har våtmarker i sydöstra Sverige analyserats, och resultaten finns nu i rapporten ”Satellitbaserad...
Skutseglingar 2017, kolla in den långa listan!

Skutseglingar 2017, kolla in den långa listan!

Rutten för Biscayas långseglingar 2017 spikad! Sista anmälningsdatum för samtliga seglingar är den 31:a mars, nu på fredag alltså! Biscaya seglar i scouternas regi och har sin hemmahamn på Vindalsö i Stockholms mellersta skärgård där Scouterna arrangerar scoutläger....