Tiden ute för båtbottnar med giftfärg

Tiden ute för båtbottnar med giftfärg

Giftfärgerna i Mälaren ska bort. Inom några år ska alla båtbottnar med giftfärg i Eskilstuna och Strängnäs vara sanerade. Stockholms kommun har gått före med krav på båtägare och båtklubbar att giftfärgerna i Mälaren ska bort. Nu följer Strängnäs och Eskilstuna efter....
HaV föreslår nya regler för att hindra spridning av kräftpest

HaV föreslår nya regler för att hindra spridning av kräftpest

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, skickar idag ut ett förslag på kompletterande bestämmelser för att möjliggöra för fortsatt fiske av signalkräftan, men samtidigt för att minimera risken för att den sprids. De nya reglerna föreslås gälla från den 1 januari 2020....