Nu startar en revidering av fiskeregler längs ostkusten

Nu startar en revidering av fiskeregler längs ostkusten

Länsstyrelsens projekt ReFisk har beviljats 2 450 000 kronor i bidrag av Havs- och vattenmyndigheten. Projektet ska lämna ett kunskapsunderlag inklusive förslag till åtgärder inför en revidering av fiskereglerna längs mellersta ostkusten Projektet avser att lämna ett...

Lugnt under jul och nyår på sjön trots stormen Urd

Enligt kustbevakningens ledningscentraler i Göteborg och Stockholm har stormen Urd inte orsakat några fartygsolyckor. På västkusten fanns kustbevakningens två stora fartyg KBV 001 och 003 till sjöss, KBV 001 på västkusten och KBV 003 i Hanöbukten. Av strategiska skäl...