Mest mikroplaster i tillflöden visar första studien av de stora svenska sjöarna

Mest mikroplaster i tillflöden visar första studien av de stora svenska sjöarna

Den första vetenskapliga översikten av mikroplaster i de stora svenska sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är klar. – Resultatet ger en bild av hur det ser ut i sjöarna. De högsta halterna uppmättes vid tillflöden, som Svartån i Hjälmaren och Munksjön vid...
Ö-bladet från Vinön – mars 2019

Ö-bladet från Vinön – mars 2019

Framsidan av Ö-bladets marsnummer visar den årliga räddningsövningen på isen, medlemmar från Sjöräddningssällskapet i samarbete med brandvärnet på Vinön. Övrigt i denna tidning är bland annat rapporter från olika möten, kallelser till årsmöten, presentation av en fin...