120 miljoner till nya Östersjöprojekt

120 miljoner till nya Östersjöprojekt

En femte utlysning för finansiering av nya projekt Interreg Central Baltic öppnar en femte utlysning för finansiering av nya projekt som förbättrar välståndet i mellersta Östersjöområdet. Stockholms län ingår i programområdet, berättar Region Stockholm i ett...
Mest mikroplaster i tillflöden visar första studien av de stora svenska sjöarna

Mest mikroplaster i tillflöden visar första studien av de stora svenska sjöarna

Den första vetenskapliga översikten av mikroplaster i de stora svenska sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är klar. – Resultatet ger en bild av hur det ser ut i sjöarna. De högsta halterna uppmättes vid tillflöden, som Svartån i Hjälmaren och Munksjön vid...
Ö-bladet från Vinön – mars 2019

Ö-bladet från Vinön – mars 2019

Framsidan av Ö-bladets marsnummer visar den årliga räddningsövningen på isen, medlemmar från Sjöräddningssällskapet i samarbete med brandvärnet på Vinön. Övrigt i denna tidning är bland annat rapporter från olika möten, kallelser till årsmöten, presentation av en fin...