Lugnt under jul och nyår på sjön trots stormen Urd

Enligt kustbevakningens ledningscentraler i Göteborg och Stockholm har stormen Urd inte orsakat några fartygsolyckor. På västkusten fanns kustbevakningens två stora fartyg KBV 001 och 003 till sjöss, KBV 001 på västkusten och KBV 003 i Hanöbukten. Av strategiska skäl...

Dokumentation från ett gemensamt distriktsmöte 18-19/10

Den 18 och 19 oktober hade länen i Västerhavet och Södra Östersjön ett gemensamt distriktsmöte i Göteborg. Presentationer om finansieringsfrågor blandades med gemensamma diskussioner om möjligheter och hantering av hinder för att genomföra åtgärder. Under första dagen...