Lugnt under jul och nyår på sjön trots stormen Urd

Enligt kustbevakningens ledningscentraler i Göteborg och Stockholm har stormen Urd inte orsakat några fartygsolyckor. På västkusten fanns kustbevakningens två stora fartyg KBV 001 och 003 till sjöss, KBV 001 på västkusten och KBV 003 i Hanöbukten. Av strategiska skäl...