Ö-bladet från Vinön – november

Ö-bladet från Vinön – november

I detta nummer blickar månadens redaktör tillbaka på sommaren och presenterar några sommarminnen. Samtidigt bjuds det in till höstfest och flaggas för julmarknad. Stadsnät informerar att de kommer ut för att sätta ut var grävning ska ske, andra fiberomgången på ön...
Ö-bladet från Vinön – oktober

Ö-bladet från Vinön – oktober

Månadens ö-blad är en riktig äppeltidning med flera äppelrecept och text om äpplets historia och äpplet i kulturen med mera. Vidare kan man läsa om en förstudie om Solcellspark. Byggstart för utbyggnad av fiber på ön planeras till våren 2019. Ö-bladet oktober...