Välkommen till
SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SRF representerar den bofasta befolkningen och består av kust- och ö-föreningar från Koster
i väster till Luleå i norr samt i de stora insjöarna. Vi arbetar för en levande skärgård – året om!

Hav och samhälle 2017: Fritidsbåtar och hållbar kustförvaltning – påverkan, åtgärder och havsplanering

Konferensen Hav och samhälle har i år fokus på utmaningar och lösningar för en hållbar förvaltning av kusten. Vi använder fritidsbåtar som ett exempel på hur man kan stärka skyddet av viktiga naturvärden, samtidigt som kustsamhällena tillåts utvecklas. Under...

läs mer