Mer om skarvproblematiken

Mer om skarvproblematiken

”Naturvårdsverkets beslut om skarv vilar på antaganden” Naturvårdsverket har hävdat att det saknas vetenskapligt stöd för att skarv har påtagliga effekter på fiskbestånden. Ett internationellt forskarteam slår nu fast att det är fel. – Det är anmärkningsvärt och...