Tidskrifter om våra hav, sjöar och älvar

Tidskrifter om våra hav, sjöar och älvar

Intervjuer med Havs och Vattenmyndighetens nytillträdde generaldirektör I Östersjöcentrums Havsutsikt kan man läsa en intervju med Jakob Granit, nytillträdd generaldirektör för Havs  och Vattenmyndigheten. Havs och Vattenmyndighetens nya GD har ägnat en stor del av...