Ombyggnation av sluss

Ombyggnation av sluss Torsdagen den 8 september 2016 tecknade Sjöfartsverket kontrakt med Züblin Scandinavia AB, som är den entreprenör som har fått uppdraget att bygga om Södertälje kanal och sluss, inom Mälarprojektet. Anläggningsarbetet, som ska bedrivas i...
Skärgårdsbryggan byter utseende

Skärgårdsbryggan byter utseende

  Nu har Skärgårdsbryggan bytt utseende och vi hoppas att vår nya webbplats blir en plats där läsarna finner intressant och informativ läsning om vad som händer i den svenska skärgården. Det var 1997 som verksamheten med Skärgårdsbryggan drogs igång av tre entusiaster...