Kustbevakningen får nya befogenheter

  I budgetpropositionen som regeringen presenterade  nyligen föreslås Kustbevakningen få utökade rättsliga befogenheter. Förslaget medför ökade utgifter för Kustbevakningen och för att finansiera utgiftsökningen höjs anslaget 2017 med 5 miljoner kronor. Från och med...